Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Siegfried Bracke: ‘Ontwijken van het debat zorgt juist voor polarisatie’

Abonneer op onze podcast

Een hartkreet van Siegfried Bracke: de vraag om een open debat. Vlaanderen heeft nood aan een open debat waarin de werkelijkheid niet telkens met dezelfde bril wordt bekeken. In zijn nieuwe boek Open het debat! schrijft Bracke met zijn kritische pen over alles wat hem bijgebleven is uit een rijkgevuld leven vol gulzig lezen, kijken en luisteren. In deze podcast vertelt hij meer over zijn nieuwe boek en zijn visie op onze samenleving. 

De rode draad: open het debat 

De rode draad doorheen het boek is dat Bracke de lezer wil doen nadenken over het belang van een open debat. In onze Vlaamse werkelijkheid is er veel te weinig debat, vindt Bracke. ‘Het debat dat ik voor ogen heb moet het resultaat zijn van een open manier om naar de wereld te kijken.’ Bracke was jarenlang journalist en trachtte altijd met een open en bijgevolg kritische blik naar de werkelijkheid te kijken. Die kritische zin verdwijnt steeds meer uit onze maatschappij en er wordt steeds minder geluisterd naar de andere kant van het verhaal. Volgens Bracke is het tijd om dit te veranderen. ‘We moeten dit doen om in een betere samenleving terecht te komen.’ 

Waar iedereen hetzelfde denkt wordt weinig nagedacht, een uitdrukking die volgens Bracke helemaal klopt. Het is belangrijk om vanuit een helikopterperspectief ook de andere kant van het verhaal te bekijken. Zeker in de media is er werk aan de winkel. Veel van de problemen rond het eenheidsdenken hebben te maken met groepsdruk. Er lopen heel wat mensen rond op de VRT-redactie die qua gedachtengoed aansluiten bij N-VA maar omwille van groepsdruk hier in alle mogelijke talen over zwijgen, zegt Bracke. 

Binnen en buiten de media 

Door een gebrek aan debat in de media ontstaan er allerlei epifenomenen waardoor de regels van het beschaafd debat niet meer gevolgd worden. Degene die het debat weigeren willen zogezegd polarisatie vermijden maar paradoxaal genoeg ontstaat de polarisatie juist door het weigeren van het debat, benadrukt Bracke. 

De coronacrisis is het voorbeeld bij uitstek waarin het debat uit de weg werd gegaan. Bracke wil nog mild zijn voor de eerste maanden, omdat niemand wist wat er te gebeuren stond, maar daarna is het debat in de openbare omroep echte regimepers geworden. ‘Ook naar de antivaxbeweging had men moeten luisteren.’ De VRT is een overheidsinstrument gefinancierd met belastinggeld. Het merkwaardige is dat de politiek zich hier ver vandaan wil houden terwijl de openbare omroep de op één na grootste overheidsinstelling is waar mensen het meest mee te maken krijgen, na het onderwijs. Bij het kijken en luisteren naar de VRT krijgen Vlamingen te maken met overheidsbestuur en toch zien we dat de politiek zijn handen hiervan afhoudt. Bracke geeft hiermee kritiek op de politiek inclusief de N-VA. 

Wat met internet en sociale media?

De tijd dat het politiek debat enkel via de klassieke kanalen verliep is reeds lang verloren. Zien we online dezelfde enge blik op de werkelijkheid terugkeren als via de klassieke media? Deels wel, maar het nadeel van internet is meteen ook het voordeel. ‘Er bestaat zoveel materiaal dat het moeilijk is om je weg hierin te vinden.’ Het belang van goede journalistiek valt ook niet te onderschatten. Journalistiek een vak, zegt Bracke. ‘Als lezer kan je door een journalist worden meegenomen op een betrouwbare manier.’ Politieke partijen hechten veel belang aan hoe ze op het internet kunnen scoren, terwijl er al voldoende bewezen is dat dit onbetrouwbaar is en sterk beïnvloed wordt door allerlei algoritmen. Een betrouwbare gids zoals een journalist blijft dan nodig, benadrukt Bracke. 

Meerdere lagen van zijn identiteit 

Bracke heeft er een rijkgevulde carrière opzitten. Maar net zoals onder zijn journalistiek leven heeft hij ook onder zijn politiek leven een streep getrokken. Bracke noemt zichzelf nu vooral een geëngageerd waarnemer. ‘De bedoeling van dit boek is om mensen te laten nadenken, dat is alles.’ Het is een groot compliment als ik hoor dat mensen stof tot nadenken kregen na het lezen van mijn boek, zegt Bracke. 

Het boek 'Open het debat!' is te koop in de Ertsberg boekenwinkel