Algemene voorwaarden en retourbeleid

Ondernemingsgegevens

Ertsberg bv

Nieuwstraat 13
9910 Aalter
BTW BE 0770935610
winkel@ertsberg.be
KBC BE83 3632 1232 0815
+32 9 3967959

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ertsberg niet. Ertsberg is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ertsberg is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over artikelen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via winkel@ertsberg.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ertsberg. Ertsberg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kiest zijn/haar artikelen en plaatst deze in zijn/haar winkelmandje. De Klant gaat naar het winkelmandje waar de adresgegevens ingevuld moeten worden. Daarna moet de Klant de betaalmethode selecteren en tot slot de bestelling afronden door te betalen.

Ertsberg is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de betaling ontvangen is, zal de bestelling ingepakt en verzonden worden via een logistieke leverancier. De pakjes zullen geleverd worden volgens de algemene voorwaarden van deze leverancier. Indien de Klant het pakje niet kan ontvangen, valt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Klant. Ertsberg wil ervoor ijveren dat alle pakjes binnen de twee werkdagen na verzending geleverd worden. 

We vragen de Klant om elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming zo snel mogelijk na de levering te melden via winkel@ertsberg.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De Klant die goederen of diensten bij ons koopt, heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat hij de goederen niet wil houden. Elke bestelling kan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden teruggestuurd worden. Deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht kunnen we helaas niet toepassen voor elektronische producten zoals e-boeken.

De kosten van het terugzenden van de goederen per koerier komen voor rekening van de Klant (tenzij er een foute levering gebeurd is). 

Binnen de 14 dagen nadat we de bestelling teruggekregen hebben, betalen we de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee betaald is. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot de Klant aangetoond heeft dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Boeken moeten in originele en goede en herverkoopbare staat zijn en geen tekenen vertonen dat ze gelezen zijn. Het pakket kan per post bezorgd worden op ons adres. Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is ten gevolge van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt Ertsberg zich het recht voor om de waardevermindering in rekening te brengen van het terug te betalen bedrag. 

Om een retour aan te kondigen, stuurt u een mailtje met het ordernummer en een lijst van desbetreffende producten naar winkel@ertsberg.be. U kan ook het modelformulier gebruiken van de federale overheid. 

Artikel 7: Garantie

Indien het product in slechte staat geleverd wordt, vragen we de Klant binnen 5 dagen na levering een foto te nemen van het product en deze te mailen naar winkel@ertsberg.be

Artikel 8: Klantendienst

Ertsberg is bereikbaar via e-mail op winkel@ertsberg.be of per post op het volgende adres: Nieuwstraat 13, 9910 Aalter. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

De Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 9: Privacy

U vindt onze cookie hier en privacy-informatie hier

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ertsberg om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.