Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Rudolf Hecke: ‘Passie gaat om het vinden van een balans’

Abonneer op onze podcast

Passie kan je niet kopen — het boek gelukkig wel! — is niet omkoopbaar, maar heeft wel een prijs. Dat concludeert muzikant en auteur Rudolf Hecke die passie in kaart bracht aan de hand van interviews met heel diverse gepassioneerde bekende personen. In totaal sprak hij met maar liefst 26 mensen, waaronder politicus Louis Tobback, actrice Hilde Van Mieghem, sterrenchef Peter Goossens en boksster Delfine Persoon. Mensen die op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen hebben, maar er is één ding dat hen bindt: passie. Het resultaat van al deze gesprekken is een strijdvaardig boek dat op de barricaden klimt tegen ledigheid en het dragen van oogkleppen. In deze podcast geeft Hecke meer uitleg over zijn boek en het belang van passie. 

Passie als dubbel begrip 

‘Uit noodzaak’, is het korte antwoord van Hecke wanneer hem gevraagd wordt waarom hij een boek schrijft over passie. Passie heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Hecke. Hij kan zich nog goed herinneren hoe gepassioneerd zijn vader kon vertellen over het huis dat hij voor zijn eigen gezin had gebouwd. ‘Met zicht op de toekomst en verder denkend dan de korte termijn, want dat speelt een grote rol in passie.’  Heckes vader werkte hard en leefde vanuit een vurige passie om iets op te bouwen voor zichzelf en zijn gezin.

Dat klinkt heel positief, maar later kwam Hecke erachter dat de passie van zijn vader mogelijk ook schade had aangericht. Met de dementie van zijn moeder werd duidelijk dat zijn vader met oogkleppen op zijn passie had nagestreefd, waardoor de dromen van zijn moeder al die jaren verwaarloosd werd. ‘Mijn moeder had andere dromen en wou vooral veel kinderen, maar door omstandigheden bleef het bij één kind, waardoor die droom plots weg was.’ Heckes vader werkte dag in dag uit en zijn moeder zat thuis met haar enige kind. Pas toen zijn moeder dement werd en zijn vader de zorg voor zijn vrouw op zich nam, werd hem duidelijk: datgene waar ik al die jaren naartoe heb gestreefd vanuit een passie bestaat eigenlijk niet. 

Hecke leeft als muzikant een vurig en passioneel leven. Het verhaal van zijn ouders deed hem nadenken of zijn kompas niet opnieuw moest worden afgesteld. Wat richt je met passie aan en bij wie? ‘Door die vraag kwam ik in een identiteitscrisis terecht.’ Het boek schreef hij als een vorm van therapie, waarbij hij wou horen van andere gepassioneerde mensen hoe zij met die passie omgaan. 

Toch louter positief?

De meeste mensen waarmee Hecke sprak zijn nog nooit geconfronteerd geweest met het negatieve aspect van passie. Volgens Hecke gaat het om vinden van balans, want mensen met een vurige passie hebben soms de neiging om egocentrisch te handelen en mensen rondom hen te verwaarlozen. Iedereen gaat anders om met het vinden van die balans en de antwoorden in het boek zijn ook niet zwart-wit. ‘Het boek confronteert de lezer met mensen uit het veld die iets bereiken met hun passie en door het negatieve heen bijten.’ Er zijn heel veel mensen met een passie, maar zeker niet iedereen slaagt erin daar ook iets mee te bereiken. 

Gecontroleerde passie 

Het boek kwam niet van de ene op de andere dag tot stand. Hecke voerde talloze gesprekken, waarvan sommige een lang vervolg kenden. De geïnterviewden beleven passie op de meest uiteenlopende manieren. Vooral de gecontroleerde passie van iemand als Frank De Winne blijft Hecke bij. ‘Je voelt dat controle en het kaderen van mensen met een gecontroleerde passie heel belangrijk is, terwijl ik meer affiniteit voel met mensen die op de rand balanceren van het verbranden van hun passie.’ Hecke is nooit teleurgesteld geweest in een gesprek, iedere gesprekspartner bracht hem iets meer bij over hoe zij passie beleven.  

Leven zonder passie

Zijn er mensen die kunnen leven zonder enige passie? Hecke heeft door zijn uiteenlopende gesprekken geleerd dat mensen die niet vanuit een passie leven ook iets te bieden kunnen hebben. ‘Iets wat ik mis is die innerlijke rust die mensen met minder uitgesproken passies vaak wel hebben.’ Hecke maakt wel een onderscheid tussen innerlijke rust en de fake cultuur van het ‘genieten’, waarbij innerlijke rust meer gaat over het leven leiden zoals de dag die brengt zonder daar een hoger doel aan te koppelen. 

Hier kan u de optredens van Rudolf terugvinden.