Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Oorlog: hoe lang nog? Een discussie met Gerard Bodifee

Abonneer op onze podcast

Gerard Bodifee bespreekt de actuele relevantie en urgentie van zijn boek Oorlog – hoe lang nog? tegen de achtergrond van hedendaagse oorlogsdreigingen. Het boek behandelt de destructieve aard van oorlog en de psychologische en morele last die deze conflicten met zich meebrengen. Bodifee bekritiseert het gebruik van oorlog als middel om conflicten op te lossen, stellend dat oorlogen alleen maar leiden tot meer oorlogen en nooit echte problemen oplossen, maar ze verergeren.

Hij bespreekt verschillende historische voorbeelden, waaronder de oorlogen van de twintigste eeuw, om te illustreren hoe conflicten escaleren en zelden tot duurzame vrede leiden. Bodifee benadrukt de noodzaak van geweldloze conflictresolutie en de ontwikkeling van diplomatie als alternatieve benaderingen. Hij roept op tot een culturele en maatschappelijke verschuiving naar meer vreedzaam samenleven en empathie, en bekritiseert tegelijkertijd de voortdurende wapenproductie en militarisering die wereldwijd plaatsvindt.

De discussie raakt ook aan hedendaagse conflicten zoals die in Oekraïne, en de rol die internationale relaties en geopolitieke spanningen spelen in het voortduren van oorlogsvoering. Bodifee pleit voor een radicale herbezinning op hoe naties en leiders omgaan met conflicten, met een focus op het voorkomen van oorlog en het bevorderen van vrede als fundamentele waarden.

Hij sluit af met een krachtig pleidooi voor ontwapening en een wereld zonder oorlog, hoewel hij erkent dat dit idealistisch kan lijken tegenover de complexiteit van de menselijke natuur en internationale politiek.