Gerard Bodifee

Oorlog

Hoelang nog?

27,50

Ken je iemand die dit boek graag cadeau zou krijgen? Dan kan je meteen een geschenkbon kopen. Geef dit boek cadeau
x

Over oorlog wordt veel gesproken, maar te weinig nagedacht. Beoordeeld naar de aangerichte schade, de omvang van het veroorzaakte leed en de eraan verbonden morele schuld, is oorlog het grootste kwaad op aarde. Daaruit volgt dat geen enkel humaan doel oorlog kan rechtvaardigen.

Een oorlog is geen ongelukkig natuurverschijnsel dat ons overkomt, wel een calamiteit die het resultaat is van bewuste voorbereidingen en beslissingen. Waarom doen we dat? Waarom zijn we bereid voor het goede dat we willen bereiken, te betalen met mensenlevens in onbeperkte aantallen? Is een mensenleven niet het hoogste goed? Dat zijn vragen die in alle scherpte gesteld moeten worden, ook als er geen gemakkelijke antwoorden zijn. Bestaat er dan geen rechtvaardige oorlog, geen recht op zelfverdediging? Het oordeel daarover moet steunen op algemene principes van moraliteit en redelijkheid, en rekening houden met de lessen die de geschiedenis ons geleerd heeft.

Oorlog als middel om internationale conflicten uit te vechten, moet als mogelijkheid uiteindelijk uitgesloten worden. Vrede vergt zelfbeheersing. Bodifee doet concrete voorstellen om ons oorlogsinstinct onder controle te brengen.

ISBN: 9789464750720 Categorie: Tags: , , , , , Verschijningsdatum: Maart 2024Aantal pagina's: 272p
Gerard Bodifee portretfoto Ertsberg An Clapdorp

Gerard Bodifee

Gerard Bodifee (1946) is astrofysicus, filosoof, essayist en columnist. Hij publiceerde een twintigtal boeken over onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken.
Meer over Gerard Bodifee

Zolang legers bestaan, leidt elk ernstig conflict tot oorlog. Een pacifisme dat niet werkelijk tracht te voorkomen dat landen zich bewapenen, is en blijft machteloos. — Albert Einstein

Zolang de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote metamorphose heeft ondergaan, zal de oorlog woeden, zal alles wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, weer geschonden en vernietigd worden. — Anne Frank

Een democratie die een moderne, wetenschappelijke oorlog voert, of zich daar effectief op voorbereidt, houdt noodzakelijk op een democratie te zijn. — Aldous Huxley

Podcast

In de media

De Wereld Morgen 2/5/24