Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Kris Vanhoeck: ‘Ook wie indirect met seksueel misbruik in contact komt, moet gehoord worden’

Abonneer op onze podcast

Dijende kringen geeft een unieke inkijk in de sociale dynamiek rond pedofiliezaken, met een bijzonder vertelperspectief. Seksueel misbruik treft eerst en vooral de slachtoffers, maar ontwricht ook families. Waar kunnen de naasten van slachtoffers én daders terecht? Deze literaire docufictie vertelt het verhaal van een pedofiel die een jongen benadert, waarna er een vloed van emoties en ongerustheid ontstaat in de hele buurt. De angst slaat op hol wanneer er nog meer bedenkelijke figuren opduiken. Ongerustheid rond zedenfeiten kan een eigen dynamiek krijgen en een beweging in gang zetten die niet meer spoort met de reële dreiging. In deze podcast vertelt Kris Vanhoeck, forensisch therapeut met plegers van zedenfeiten, over zijn nieuwe boek. 

Meer dan slachtoffers en daders 

Vanhoeck schrijft het boek vanuit zijn jarenlange ervaring en expertise, en concludeert dat er door de jaren heen veel zaken positief veranderd zijn. Er is meer aandacht gekomen voor het welzijn van slachtoffers en daders, slachtoffers worden meer gehoord en men is van het idee afgestapt dat louter een opsluiting in de gevangenis het probleem van pedofilie wel zal oplossen.

Maar naast daders en slachtoffers zijn er nog een heleboel andere mensen bij zedenzaken betrokken. Deze vaststelling is het vertrekpunt van Dijende kringen. ‘Ook mensen die indirect slachtoffer zijn, zoals de familieleden, moeten onder de aandacht gebracht worden.’ Het boek slaagt hier goed in, en brengt een buurt in kaart die ongerust is en zich vragen stelt. Seksueel misbruik raakt een grotere groep dan louter de slachtoffers en daders.

De titel van het boek verwijst naar hoe groot de groep betrokkenen kan zijn die geraakt worden door seksueel misbruik. ‘Dijende kringen verwijst naar het gooien van een steen in een rivier, waarna de golven zich steeds verder verspreiden.’ De golfslag die door die steen wordt veroorzaakt, breidt steeds verder uit. ‘Ook bij seksueel misbruik zien we deze dynamiek.’

Waar kunnen ze terecht? 

Mensen die noch dader noch slachtoffer zijn, kunnen nergens terecht met hun ongerustheid. Het boek is een pleidooi om iedereen die zich betrokken voelt een plek te geven en te luisteren naar hun bezorgdheden. Voor Vanhoeck hoeft dit niet in de vorm van gespecialiseerde hulpverlening, maar moeten mensen vooral meer naar elkaar luisteren en over het seksueel misbruik praten. ‘Zonder in paniek te geraken, want dat maakt de dingen soms nog erger.’ Mensen zoeken deze gesprekken vaak op bij al bestaande hulpverleners, zoals de huisarts. Ook hier moet er meer aandacht komen voor de ongerustheid van mensen die indirect met seksueel misbruik te maken krijgen. 

De kringen rond de dader 

In eerste instantie wordt er gedacht aan de naasten van het slachtoffer, de naasten van de dader worden vaker vergeten. Mensen rond de dader, zoals de partner en kinderen, krijgen vaak de reactie dat ze de dader maar moeten laten vallen, als ze al met hun verhaal naar buiten durven komen. ‘In de praktijk zien we echter dat de meeste partners de dader niet verlaten, maar wel met heel veel vragen zitten.’ Waar kan de partner met die vragen terecht? Deze groep wordt in de maatschappij vaak aan hun lot overgelaten. 

Hoe moet de maatschappij volgens Vanhoeck omgaan met daders van zedenfeiten? Het blijft een moeilijke kwestie, maar de dader aan zijn lot overlaten zal ook niet helpen. ‘Het is een zoektocht naar een aanpak waarbij het probleem niet onder de mat wordt geveegd, maar waarbij er ook niet enkel vanuit angst wordt gereageerd.’

In zijn boek geeft Vanhoeck zoveel mogelijk stemmen weer, waardoor het probleem van seksueel misbruik vanuit allerlei hoeken onder de aandacht wordt gebracht zonder hierbij bepaalde groepen te stigmatiseren. Dijende kringen is daardoor een echte ‘eyeopener’, een boek dat aanzet tot nadenken en zelf dijende kringen veroorzaakt.