Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Israël-Palestina: Ludo Abicht en André Gantman over dialoog, actualiteit en moed voor vrede

Abonneer op onze podcast
André Gantman en Ludo Abicht
André Gantman en Ludo Abicht

Op een stormachtige zaterdag brachten we Ludo Abicht en André Gantman, auteurs van het boek Israël/Palestina, samen voor een openhartig gesprek over het conflict tussen Israël en Palestina. Beide auteurs deelden hun soms uiteenlopende perspectieven op de kwesties die spelen in het conflict.

Een van de eerste onderwerpen die aan bod kwamen was antisemitisme en antizionisme. Ludo en André zijnhet erover eens dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen deze twee termen. Antisemitisme is de haat tegen Joden als etnische en religieuze groep, terwijl antizionisme kritiek is op de politieke beweging die streeft naar de oprichting van een Joodse staat in Israël. Hoewel sommige mensen beide termen door elkaar halen, vinden de auteurs het belangrijk om ze te onderscheiden. Ze verschillen wel in hun mening over het feit dat kritiek op de politiek van Israël niet gelijk staat aan antisemitisme.

De voorbije weken en maanden vinden er grote betogingen plaats in Israël tegen de regering. Hoewel een verandering van regering een positieve ontwikkeling kan zijn, vinden beide heren, is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe regering onmiddellijk in staat zal zijn om een einde te maken aan het langdurige conflict tussen Israël en Palestina.

Een cruciaal thema in het gesprek is de moed die sommigen zullen moeten opbrengen om zich boven hun achterban te plaatsen om vrede te vinden in dit conflict. Er zijn leiders nodig die bereid zijn om risico’s te nemen en compromissen te sluiten, stellen de auteurs samen vast. Leiders die bereid moeten zijn om hun eigen achterban te overstijgen en hen te overtuigen om hun perspectieven te herzien.

Hoe slagen Ludo en André erin om goede vrienden te zijn, gezien hun vaak erg uiteenlopende meningen over dit beladen onderwerp? Het is belangrijk om een open geest te hebben en te luisteren naar elkaars perspectieven, vinden beiden. Ze benadrukken dat het mogelijk is om vriendschappen te hebben met mensen met verschillende meningen, maar dat het belangrijk is om respectvol en empathisch te blijven, zelfs als men het niet eens is.

Al met al was het een openhartig en inspirerend gesprek tussen de auteurs van Israël/Palestina. Het is duidelijk dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor het conflict, maar dat een beter begrip ervan misschien meer mogelijk maakt.