Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Vista, een nieuwe partij voor de progressieve Vlaming

Abonneer op onze podcast

Vista, een nieuwe Vlaams-progressieve partij wil de kiezer in 2024 een alternatief bieden. Een progressieve partij die de nadruk legt op lokale autonomie vertrekkend vanuit een positief engagement. In deze podcast geven Hendrik Wallijn en Jan Wostyn meer uitleg over de nieuwe partij. 

Dijk tegen de extremen 

De idee voor een nieuwe partij is enkele jaren geleden beginnen groeien toen Wallijn en Wostyn vaststelden dat de extremen aan het uiteinde van het politieke spectrum steeds meer wind in de zeilen kregen. Dat baart ons zorgen omdat we ervan overtuigd zijn dat de oplossingen voor matschappelijke problemen niet van extremen kunnen komen, zegt Wostyn. Verder maken Wallijn en Wostyn zich ook zorgen over het wegsmelten van het politieke centrum in Vlaanderen. ‘Dat is een zorgwekkende evolutie, aangezien de centrumpartijen lang onze samenlevingen hebben gedragen.’ 

Wostyn is kritisch over de rebranding van de socialistische partij Voorruit. ‘De partij lijkt steeds meer te evolueren richting een pretsocialisme waar elke uitgave een investering wordt genoemd maar niemand nog echt op de rekening let.’ Bij de liberalen heerst er vooral opportunisme, zeggen Wallijn en Wostyn. ‘Niemand heeft nog oog voor het programma, het enige dat telt is deel uitmaken van de regering.’ Wat de CD&V betreft is het probleem vooral het diepe nostalgische gevoel waar de partij naar hunkert. ‘De CD&V is al lang niet meer de brede volkspartij van vroeger.’ Op basis van die vaststellingen is er vernieuwing nodig in het politieke centrum, benadrukken Wallijn en Wostyn. 

Sterke lokale verankering 

Vista wil de constructiefouten in ons politieke systeem aanpakken, zoals de particratie en de partijfinanciering. Agalev, de voorloper van de huidige Vlaamse partij Groen, had al eerder de idee van een opwaarts bestuur waarbij er gewerkt wordt vanuit een sterke basisgedachte. Ook de linkse flank van de Volksunie was zeer lokaal georganiseerd. Vista wil deze manier van aan politiek doen, waarbij de partij zo dicht mogelijk bij de kiezer staat en van onderuit bestuurd wordt, nieuw leven inblazen. 

Als partij geloven wij sterk in lokale autonomie en opwaarts bestuur.

Hendrik Wallijn en Jan Wostyn 

Vista is voor een positief klimaat voor bedrijfsleiders en voor een degelijke sociale herverdeling. Er moet ruimte zijn voor het maatschappelijk debat en we moeten terugkeren naar een politiek waarin parlementariërs mandatarissen kunnen zijn, zegt Wallijn. ‘Ons uniek voorstel is dus dat we geen partij worden zoals alle anderen en dat hebben ze ook zo statutair bepaald.’ Vista gelooft in lokale autonomie en zal haar mandatarissen dus vrijlaten in onderwerpen waarin geen concrete afspraken gemaakt zijn binnen de partij op Vlaams op federaal niveau. ‘Mandatarissen mogen autonoom hun eigen geweten volgen.’ 

Het etiket progressief 

De partij omschrijft zichzelf als progressief. Waarin verschilt Vista dan met andere progressieve partijen? Wij zijn eco-modernistisch, benadrukt Wallijn. ‘Het klimaat is veel te belangrijk voor politieke spelletjes en wij begrijpen absoluut niet hoe politici de dag van vandaag nog voorstander kunnen zijn van kolen- en gascentrales.’ 

De partij wil starten vanuit een positief engagement en dus niet vertrekken vanuit een clubje ontevreden. De politiek zit in een neerwaartse spiraal waardoor er veel ontevredenheid is, zegt Wostyn. Mensen moeten zich opnieuw gemotiveerd voelen om deel te nemen aan het politieke leven. De basisdemocratie, die van onderuit wordt opgebouwd, is enorm belangrijk voor Vista. ‘Het is onze hoop om de reeds bestaande lokale initiatieven te laten samenwerken met de belofte op het behouden van autonomie waarbij het hogere niveau binnen de partij ondersteunend optreedt.’ Bij de opstart zet Vista dus wel een aantal krachtlijnen centraal zodat er een coherente ploeg naar de kiezer trekt, maar verder zullen de mandatarissen veel vrijheid krijgen. 

Het kerntakendebat en de staatshervorming

Wat is de taak van de overheid volgens Vista? Onze maatschappij wordt geconfronteerd met evoluties op allerlei vlakken, en daar hebben we een visie voor nodig op lange termijn, benadrukt Wallijn. ‘De overheid moet nadenken over wat nog moet gedaan worden en hoe dit moet gebeuren.’ Het overheidsbeslag moet volgens Vista omlaag met een verschuiving van middelen naar beroepen die er maatschappelijk toe doen zodat ook de werkzaamheidsgraad van 80% wordt gehaald. Het kerndebat is dus fundamenteel, zegt Wallijn, want de middelen voor de zorgmaatschappij van morgen moeten daar gevonden worden. 

Wat de staatshervorming betreft heeft Vista hetzelfde idee als hoe de eigen partij is opgebouwd. Het subsidiariteitsbeginsel moet centraal staan. ‘Het Belgische niveau moet ten dienste staan van het lokale niveau en niet omgekeerd.’