Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Lode Cossaer: ‘Niks mis met het lobbywerk van Uber’

Abonneer op onze podcast

De lobbymachine van taxi-app Uber draaide in 2014 op volle toeren om de grootste weerstand tegen de alternatieve taxidienst weg te werken. Brussel als hoofdstad van Europa was voor het bedrijf van groot strategisch belang voor een vlotte toegang tot de Europese markt.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (Vooruit) was een spilfiguur in de strijd om de Brusselse taximarkt en de vriendschapsrelatie tussen Smet en een toplobbyist van Uber gaf het bedrijf mogelijk een vrijgeleide in onze hoofdstad. Een kritische burger fronst van minder zijn wenkbrauwen. Toch hoeft het gelobby van Uber om zijn alternatieve taximodel legaal te maken niet problematisch te zijn, schreef Lode Cossaer in de krant De Standaard. In deze podcast geeft hij meer uitleg over zijn standpunt.

Is er iets mis met lobbywerk? 

Met lobbywerk wordt het beïnvloeden van beleidsbeslissingen door organisaties of individuen bedoeld. De definitie is echter niet eenduidig en dekt meerdere ladingen. Volgens Cossaer moeten we in ons oordeel dan ook rekening houden met de intentie achter het lobbywerk. ‘Stel dat een bedrijf lobbyt om bepaalde privileges te krijgen of zichzelf buiten het wettelijke kader te plaatsen, dan is dat inderdaad een probleem. Uber lobbyde echter om hun innovatief taximodel te lanceren dat onder de huidige wetgeving in veel landen niet kan bestaan.’ Uber is transparant over hun prijzen, ze respecteren de sociale arbeidsregels en de chauffeurs rijden niet onveiliger dan andere taxichauffeurs, benadrukt Cossaer. ‘Ik zie niet in waarom we daar tegen moeten zijn.’ 

Lobbyen is in principe een neutraal fenomeen. Organisaties als Greenpeace en Amnesty International proberen met hun acties ook het beleid te beïnvloeden. De vraag die we ons telkens moeten stellen is of deze organisaties een druk uitoefenen die problematisch is en nadelen oplevert voor gelijkaardige stakeholders. Cossaer gaat niet mee in de automatische reflex om elke vorm van lobbywerk te gaan veroordelen. ‘Als Uber lobbyt om te mogen bestaan in het bestaande wettelijke kader, dan is dat een verdedigbare praktijk.’ 

Uitdager van het status quo 

Wanneer een bedrijf lobbyt bij een ander bedrijf kijkt daar niemand raar van op. Kritiek komt er meestal pas van zodra de overheid erbij betrokken is. Waarom voelen zoveel bedrijven de nood om te lobbyen bij de overheid? Een belangrijke vraag, vindt Cossaer. ‘Als bedrijven geen voordelen zouden verwachten uit lobbywerk, zouden ze zich er niet mee bezig houden.’ Het monopolie op de taximarkt waartegen Uber in opstand kwam is in feite ook tot stand gekomen via gelobby. Het is dus heel ironisch dat sommigen Uber openlijk bekritiseren, terwijl de bestaande monopolies ook op die manier voordelen hebben bekomen, zegt Cossaer.

Uber kan beschouwd worden als de competitieve uitdager van de huidige taximarkt. Een goed functionerende markt staat open voor innovatie en uitdagers van het status quo. Wanneer we een sector willen reguleren, is de sector zelf een goede informatiebron over welke regulering wenselijk en haalbaar is, zegt Cossaer. ‘Lobbyen kan dus nuttige informatie opleveren.’ 

Overregulering

Een uitdaging van regulering is het vermijden van ‘locked-in’ problemen. Cossaer bedoelt hiermee dat het opleggen van een achterhaalde standaard vermeden moet worden. Zelfs wie voor een sterke regulering is, moet op zijn hoede zijn om niet in de val te lopen van een regulering die innovatie afremt.

‘Een overheid moet meer kijken naar kaderregulering dan het vastleggen van ieder detail binnen een sector.’ Een pervers effect van overregulering is het opleggen van licenties. Die hebben meestal de bedoeling de kwaliteit te beschermen, maar in de praktijk leiden ze vaak tot een systeem van gatekeepers en hogere prijzen. Dit moet te allen tijde vermeden worden.