Volg ons op
Over Ertsberg

Nieuwe ideeën en oude gedachten een kans én de nodige ruimte geven om het debat op een volwassen manier te voeren, met open vizier.
Ontdek onze boeken & auteurs.

Jan Denys: ‘Werk zorgt voor breder draagvlak migratie’

Abonneer op onze podcast
Jan Denys, Randstad

Één van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia is ongetwijfeld migratie. Het debat is sterk ideologisch gekleurd en beweegt telkens opnieuw de gemoederen, zowel wat de instroom als de groep migranten die zich hier pogen te integreren betreft. Migratie heeft bovendien zijn weerslag op de arbeidsmarkt omdat het aantrekken van talenten uit het buitenland een belangrijk aandachtspunt vormt inzake personeelsvoorziening. Om die reden voerde Randstad Research een onderzoek uit naar het draagvlak inzake migratie in België. De studie brengt in kaart hoe de publieke opinie denkt over migratie en maakt een duidelijke onderscheid tussen de verschillende vormen van migratie. Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad, geeft in deze podcast meer uitleg. 

Diversiteit in migratie 

Migratie is een polariserend thema, en het stoort Denys dan ook dat er in het debat vaak wordt voorbijgegaan aan het feit dat er verschillende vormen van migratie bestaan. Migratie kent verschillende realiteiten die onderling soms weinig met elkaar te maken hebben maar toch wordt alles op één hoop gegooid, zegt Denys. ‘Ons onderzoek maakt een duidelijk onderscheid tussen bijvoorbeeld reguliere en illegale migratie en hoe mensen daar dan naar kijken.’ Dergelijk onderzoek bestond nog niet en van die leemte maakte Randstad dan ook gebruik om met een eigen onderzoek te starten. Randstad is als uitzendkantoor sterk betrokken bij migratie doordat het bedrijf bijvoorbeeld instaat voor de begeleiding van asielzoekers op de arbeidsmarkt en het zoeken van buitenlandse krachten voor Belgische ondernemingen die daar nood aan hebben. 

Over migratie wordt verschillend gedacht en zijn de visies uiteenlopend, maar de studie maakt ook duidelijk dat burgers anders staan tegenover illegale migratie dan tegenover reguliere migratie. Een belangrijke variabele in het onderzoek zijn de electoraten van politieke partijen, en zelfs binnen een groep kiezers wordt er verschillend gedacht over migratie. Over het algemeen staan burgers positiever tegenover migratie in functie van werk dan tegenover andere vormen van migratie, maar dat wil niet zeggen dat burgers tegen het principe van asiel zijn. Asiel biedt bescherming aan mensen die in hun eigen land vrezen om vervolgd te worden, en ook voor dit type van migratie bestaat er dus draagvlak. Wanneer er negatief wordt gedacht over asiel dan is dat vaak omdat het principe van asiel niet correct wordt toegepast of begrepen, zegt Denys. 

De doorstroom naar de arbeidsmarkt

Wanneer migranten aan het werk gaan wordt de attitude tegenover migratie snel een pak positiever

Jan Denys

De doorstroom van migranten naar de arbeidsmarkt is een belangrijk gegeven in hoe mensen zich verhouden tegenover migratie. ‘Wanneer migranten aan het werk gaan wordt de attitude tegenover migratie snel een pak positiever.’ Dat is ook letterlijk bevraagd in de studie. Zelfs voor iemand die illegaal in België verblijft en hier werkt, weliswaar in het zwart, zijn Belgen over het algemeen milder dan voor een migrant die niet werkt. ‘Een minderheid is van mening dat illegale vreemdelingen die in het zwart werken makkelijker moeten geregulariseerd worden dan wanneer ze niet werken.’ Het gaat nog steeds over een minderheid van de respondenten maar het zijn er in absolute aantallen toch al een pak meer dan het aantal ondervraagden die over het algemeen positief staan tegenover illegale migratie. Migratie is en blijft een moeilijk thema, dat wordt ook in de studie door Randstad bevestigd. De Belg houdt niet van profiteurs en blijft sceptisch staan tegenover migratie, in welke vorm dan ook. Toch is het aantal voorstanders van migratie in functie van arbeid vijf keer groter dan het aantal tegenstanders. ‘Dit is een duidelijke meerderheid en daar kan weinig betwisting over bestaan.’ Verder zijn Belgen ook niet sluitend negatief over migratie in functie van asiel of gezinshereniging, maar om het draagvlak te behouden moet er vervolgens wel een doorstroom zijn naar de arbeidsmarkt.