Albrecht De Preter
Home » Auteurs » Albrecht De Preter

Albrecht De Preter

Albrecht De Preter (1994) studeerde theologie en filosofie en is verantwoordelijk voor de publiekswerking van de Antwerpse kathedraal.

Deze statige kathedraal blijft er, ook in vaak woelige tijden, toe doen: als heilige, symbolische plek voor gebed, liturgie, verstilling en bezinning, gebouwd voor God en de mensen die dicht bij Hem willen vertoeven. Een gebouw van levende stenen waar we op een open en gastvrije manier met elkaar in dialoog gaan, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Met als rode draad de drang tot verbinding en samen gemeenschap vormen. Zo was het toen, is het nu en zal het allicht ook in de toekomst zijn, getuigt dit mooie herdenkingsboek.

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, over Levende stenen

Setting voor historische mijlpalen, pelgrimsoord voor volksdevotie, hedendaagse landmark. De vele gezichten van de Antwerpse kathedraal worden ontsluierd door een team van experts.

Jonas Roelens, UGent, co-auteur van Middeleeuwse medemensen over Levende stenen

    Boeken van deze auteur

  • kathedraal antwerpen levende stenen

    Levende stenen

    34,95