Guido Vanheeswijck
Home » Auteurs » Guido Vanheeswijck

Guido Vanheeswijck

Guido Vanheeswijck (1955) is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij is redacteur van Streven. Vrijplaats en columnist voor Tertio. Recent publiceerde hij Onbeminde gelovigen (2019) en Tegendraadse beschouwingen (2022). Dat laatste kreeg de prijs voor het spirituele boek.

Deze statige kathedraal blijft er, ook in vaak woelige tijden, toe doen: als heilige, symbolische plek voor gebed, liturgie, verstilling en bezinning, gebouwd voor God en de mensen die dicht bij Hem willen vertoeven. Een gebouw van levende stenen waar we op een open en gastvrije manier met elkaar in dialoog gaan, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Met als rode draad de drang tot verbinding en samen gemeenschap vormen. Zo was het toen, is het nu en zal het allicht ook in de toekomst zijn, getuigt dit mooie herdenkingsboek.

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, over Levende stenen

Setting voor historische mijlpalen, pelgrimsoord voor volksdevotie, hedendaagse landmark. De vele gezichten van de Antwerpse kathedraal worden ontsluierd door een team van experts.

Jonas Roelens, UGent, co-auteur van Middeleeuwse medemensen over Levende stenen

    Boeken van deze auteur

  • kathedraal antwerpen levende stenen

    Levende stenen

    34,95