• za 9 mrt | 12u
  • De Grote Post (Oostende)
Reserveer hier jouw plaats Overzicht Agenda

FAAR: Denken over morgen: nieuwe generatie denkers met Martha Claeys, Amir Bachrouri en Julien De Wit

Julien De Wit Ge(e)neratie boekcover

Bestel het boek alvast hier!

Onze samenleving staat voor zeer grote uitdagingen en politici lijken het maar niet eens te worden over de koers die we als maatschappij moeten varen. Hoe kijkt de nieuwe generatie denkers en opiniemakers hiernaar? We leggen het voor aan Amir Bachrouri en Julien De Wit, actieve stemmen in het publieke debat die recent hun visie publiceerden in een boek. Martha Claeys opent het gesprek met een essay waarin ze namens Gen Z een blik in de toekomst werpt. Ze doet een poging om grip te krijgen op de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

WAAR? De Grote Post, Oostende

WANNEER? 9 maart 2024 om 12u

Julien De Wit (2000) studeert Internationale Betrekkingen aan de universiteit van Antwerpen. Hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en het Antwerps studentenoverleg en is actief binnen tal van (jeugd)organisaties. Voor is columnist voor De Tijd en schrijft voor de denktank Brussels International Center for Human Rights and Research over sociale thema’s als jeugd, veiligheid, onderwijs en welzijn. 

WAAROVER GAAT HET BOEK?

Naar jongeren wordt niet geluisterd. Of toch niet écht en veel te weinig. Ge(e)neratie is een pleidooi voor een samenleving waarin jongeren meer worden betrokken bij de vraagstukken van onze tijd. Niet als klankbord, maar als volwaardige partner in het maatschappelijke debat.

Julien De Wit onderzoekt hedendaagse problemen zoals tanende onderwijskwaliteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, politieke vernieuwing, mentaal welzijn, woke, armoede, justitie… Telkens vertrekt hij vanuit een jeugdig perspectief dat uitgedaagd wordt door experten. Hoe zouden jongeren aan de slag gaan met het lerarentekort? Waarover zijn politiek geëngageerde jongeren en politiek journalisten Ivan de Vadder en Rik Van Cauwelaert het eens? Staan jonge kunstenaars vandaag anders in het leven dan actrice Barbara Sarafian of auteur en theateractrice Leen Dendievel? Zijn jongeren bezig met de verarming van de middenklasse en voelen ze zichzelf er slachtoffer van?

Doorheen het boek ontmoeten enkele tientallen jongeren en minder jongeren elkaar. Samen denken ze na over oplossingen voor de problemen waar deze ge(e)neratie te kampen zal krijgen.

Jongeren zijn een spiegel voor onze samenleving: ze herinneren ons aan het verleden, maar werpen tegelijk onze blik op de toekomst. Constructief als het kan, met de voeten vooruit als het moet. Dit boek gaat verder dan de gangbare clichés die bestaan over jongeren: het bespeelt ze en gaat tot de diepe, rauwe kern van het jong-zijn. — Amir Bachrouri, voorzitter Vlaamse Jeugdraad

Overzicht Agenda