Home » Auteurs » Nathan van Kleij

Nathan van Kleij

Nathan van Kleij (1989) is historicus en docent middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de laatmiddeleeuwse stad en bestudeert hij zowel de bebouwde omgeving als haar inwoners en hoe zij met elkaar samenleefden.

    Boeken van deze auteur

  • Middeleeuwse medemensen

    27,50