Home » Auteurs » Maarten Van Alstein

Maarten Van Alstein

Maarten Van Alstein (1978) is historicus en vredesonderzoeker. Als essayist schrijft hij over moderniteit, geweld en herinnering. Bij het Vlaams Vredesinstituut doet hij onderzoek naar conflict en vrede.

Dit boek gaat dieper in op drie episodes van extreem geweld in de moderne Europese geschiedenis. Centraal in Van Alsteins analyse is de tussenruimte die ontstaat van de oude naar de nieuwe wereld. Een ruimte die een strijd om macht en nieuwe betekenisverlening van mens en wereld omvat.  Net dit patroon van moderniteit brengt voortdurende veranderingen met zich mee die ontwrichtend kunnen inwerken op een complexe samenleving. Wat maakt dat de komst van ‘het nieuwe’ en ‘het moderne’ net geweld als een legitieme middel naar voren kan schuiven voor een bepaald einddoel. Zijn goed gedocumenteerde analyse is een wekroep in opnieuw deze uitdagende tijden van vernieuwing.

Christophe Busch, Hannah Arendt Instituut, over Geweld

    Boeken van deze auteur

  • Geweld

    29,50