• wo 15 feb | 20u
  • Café Muntpunt (Brussel)
Gratis event Overzicht Agenda

Debat ‘Wat is een goed politicus?’ met Ivan De Vadder

Politici hebben het de jongste jaren niet onder de markt. Het vertrouwen van de bevolking in het politieke bedrijf staat op een dieptepunt, met een stijgend aantal stemmen voor extreme partijen tot gevolg. Sterker nog: bij de Belgische parlementsverkiezingen in 2019 waren de afwezigen de grootste groep kiezers. Politieke partijen zien hun ledenaantallen dalen. Ook op beleidsmatig vlak hebben politici het moeilijk: regeringen gaan ten onder aan profileringsdrang en gekibbel, broodnodige hervormingen worden niet of te laat uitgevoerd.

Politiek is en blijft in de eerste plaats mensenwerk. Als politici falen of niet kunnen samenwerken, dan is dat menselijk falen. In dergelijke omgeving is personeelsbeleid vanzelfsprekend zeer belangrijk, maar daar loopt het net vaak mis: al te vaak blijkt dat de politiek er niet in slaagt de juiste man of vrouw op de juiste plaats te zetten. Goed personeelsbeleid in de politiek kan niet uitgevoerd worden zonder de kernvraag te beantwoorden: wat is een goed politicus? Wanneer is een politicus succesvol en waaraan voldoet een politicus om succesvol te zijn?

Het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) nodigt u dan ook graag uit op een debat waar deze vragen hopelijk zullen beantwoord worden.

Ivan De Vadder studeerde Germaanse talen aan de KUL. Hij is sinds jaar en dag politiek journalist bij de VRT en presenteert de Afspraak op vrijdag. In Wanhoop in Wetstraat beschrijft hij hoe politici verwoede pogingen doen om de politiek dichter bij de burger te brengen maar hier niet in slagen.

Fons Van Dyck studeerde politieke wetenschappen aan de KUL. Hij werkte jarenlang in de socialistische zuil, onder andere als woordvoerder van de SP tijdens de Agusta affaire. Hij schreef over deze periode het boek “Agusta:overleven met een affaire”. Momenteel staat hij aan het hoofd van het merkadviesbureau Think BBDO en is doceert hij o.a. merkstrategie aan de VUB. Hij adviseerde verschillende politieke partijen over communicatie.

Vincent Stuer studeerde politieke wetenschappen aan de UGent. Momenteel werkt hij voor de liberale fractie in het Europees Parlement. In het verleden was hij speechschrijver van José Manuel Barroso en Karel De Gucht. Daarnaast is hij een opmerkelijk opiniemaker wiens interviews en stukken over politiek steeds aanzetten tot diepere reflectie.

Datum: woensdag 15 februari 2023 om 20u

Locatie: café Muntpunt (Leopoldstraat 2, Brussel).

Toegang is gratis.

Overzicht Agenda