• do 5 okt | 20u
  • Herberg Macharius (Gent)
VOLZET Overzicht Agenda

Boeklancering ‘Hak om, die boom’ van Geert Berings

Bestel het boek alvast hier

Eén man en één mirakel volstonden om de koppige heidenen in de noordelijke uithoeken van het rijk van de Franken tot het ware geloof te bekeren. Zo stelden de middeleeuwse biografen van de heilige Amandus de kerstening in Vlaanderen voor. Zo werd het recent ook mooi in beeld gebracht in Het verhaal van Vlaanderen. De Frankische koningen steunden de missionering in hun streven om één christelijk volk aan hun gezag te binden. In het boek bij de TV-serie klinkt het nog: ‘Het christendom ontwikkelt zich vooral in de stedelijke centra en duikt daarom pas laat op in Vlaanderen, waar Germaanse tradities nog prominent zijn. Amandus trekt door het Vlaamse platteland via de Leie en de Schelde. Maar Amandus’ onthaal door de bewoners van de Vlaamse gebieden is niet meteen hartelijk te noemen.’

Om te begrijpen wat er in dit stukje Vlaanderen in de zevende eeuw gebeurde, keert Geert Berings een heel eind terug in de tijd. Hoe drukten de Romeinse veroveraars in de eerste eeuwen van onze jaartelling hun stempel op de samenleving? Wat bleef er van die romanisering over toen de Romeinen de controle verloren en Germaanse boeren de vrijgekomen gronden innamen? Hoe verliep de confrontatie tussen die eenvoudige Franken en die man uit het zuiden met zijn Latijn en zijn vreemde ideeën? Moesten ze nu echt hun heilige bomen omhakken?

Wat er in die eeuwen precies aan de hand was, blijft grotendeels verscholen in een dikke mist. Maar een frisse lezing van de geschreven bronnen en recente archeologische vondsten bieden een glimp. Geert Berings maakt er zijn verhaal mee.

Programma:

  • Wie wenst, kan voorafgaand aan de boekvoorstelling een geleid bezoek brengen aan de ruïnes van de Sint-Baafsabdij. Afspraak om 19u aan Herberg Macharius.
  • Karl Drabbe (uitgever) gaat met de auteur en met historicus Steven Vanderputten en archeoloog Ewoud Deschepper in gesprek over het boek en over hoe de kruisbestuiving tussen geschiedenis en archeologie ook voor een breed publiek een beetje licht kan brengen op de ‘duistere eeuwen’
  • Receptie + mogelijkheid tot aankoop en signeren boek

Praktisch: Herberg Macharius is te vinden op de eerste verdieping van het poortgebouw, Coyendanspark 1, 9000 Gent.

Overzicht Agenda