Arno Steenackers
Home » Auteurs » Arno Steenackers

Arno Steenackers

Arno Steenackers (1995) behaalde een bachelor communicatie. Gefascineerd door storytelling en de veelzijdige overdracht van boodschappen met een nadruk op het menselijk element, levert hij een bijdrage als casting director in film, tv en reclame. Samen met Amory Gillot host hij de podcast Discours met de Boys

Een prachtig pleidooi voor het echte gesprek dat altijd gelijk hebben plotseling minder noodzakelijk maakt.

Rik Torfs over De dialoogparadox

Te midden van groeiende verdeeldheid, onderstreept dit boek het belang van constructieve dialoog voor een veerkrachtigere maatschappij.

Heidi De Pauw, directeur Child Focus over De dialoogparadox

Het is noodzakelijk dat jonge mensen een open dialoog blijven aangaan. De auteurs doen dat openhartig en zonder te oordelen.  Als iedereen dat zou doen, zou de maatschappij een stuk beter functioneren.

Walter Damen, advocaat, over De dialoogparadox

Boeiend, verfrissend en inzichtelijk. De auteurs bieden een uniek perspectief in de kracht van een open dialoog.

Annemie Turtelboom, Europees Rekenhof, over De dialoogparadox

Het boek leert ons het wij-zij-denken te overstijgen door middel van dialoog, en helpt ons over de ideologische grenzen heen beter samen te leven met anderen.

Zuster Jeanne Devos over De dialoogparadox

    Boeken van deze auteur

  • dialoogparadox

    De dialoogparadox

    24,50